• Welcome to ลงประกาศฟรี โพสฟรี โปรโมทเว็บ.
 

poker online

ปูนปั้น

เสริมจมูกเชียงใหม่ lannawadee

Started by Chigaru, May 25, 2024, 02:09:08 PM

Previous topic - Next topic

Chigaru

 
 
เสริมจมูกเชียงใหม่ ลานนาวดีของเรามีบริการศัลยกรรมเสริมจมูก จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการทำเสริมจมูกเชียงใหม่ ที่คลินิกของเราจะเน้นการทำจมูกที่ทรงดูเป็นธรรมชาติและเข้ากับองค์ประกอบบนใบหน้าของผู้เข้ารับการผ่าตัดเป็นสำคัญนะคะ คุณหมอมักจะเน้นย้ำเสมอ

นอกจากนี้แล้วคุณหมอของเรายังผ่านการอบรมการผ่าตัดจากประเทศสหรัฐอเมริการและประเทศเกาหลี (ประกาศนียบัตร Diploma in Facial plastic surgery , Fourt Luaderdel , USA และ ประกาศนียบัตรด้าน Expert in Rhinoplasty – เสริมจมูก Seoul Korea) ที่ขึ้นชื่อด้านศัลยกรรมอย่างมาก และนำเอาเทคนิคนี้มาใช้ในการผ่าตัดอีกด้วย ดังนั้นคนไข้สามารถมั่นใจได้ในความปลอดภัยของคลินิกของเราค่ะ

 

Shopd2

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ในการทำเสริมจมูก เสริมจมูกเชียงใหม่

Shopd2

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ในการทำเสริมจมูก เสริมจมูกเชียงใหม่

Naprapats

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ในการทำเสริมจมูก เสริมจมูกเชียงใหม่

Chanapot

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ในการทำเสริมจมูก เสริมจมูกเชียงใหม่

Cindy700

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ในการทำเสริมจมูก เสริมจมูกเชียงใหม่

Chanapot

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ในการทำเสริมจมูก เสริมจมูกเชียงใหม่

Chanapot

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ในการทำเสริมจมูก เสริมจมูกเชียงใหม่

Cindy700

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ในการทำเสริมจมูก เสริมจมูกเชียงใหม่

kaidee20

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ในการทำเสริมจมูก เสริมจมูกเชียงใหม่

Chanapot

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ในการทำเสริมจมูก เสริมจมูกเชียงใหม่

Chanapot

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ในการทำเสริมจมูก เสริมจมูกเชียงใหม่

kaidee20

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ในการทำเสริมจมูก เสริมจมูกเชียงใหม่

Jessicas

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ในการทำเสริมจมูก เสริมจมูกเชียงใหม่

Beer625

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ในการทำเสริมจมูก เสริมจมูกเชียงใหม่